Exemplo de evento

SOBRE O EVENTO

Início: 29/11/2016 12:00h
Fim: 29/11/2016 18:30h
Onde: Chiba Ken Chiba Shi Hanamigawa Ku Hanamigawa 3-15

Este é um exemplo de evento.

MAPA

Clique para habilitar o mapa
Chiba Ken Chiba Shi Hanamigawa Ku Hanamigawa 3-15